Vannforvaltning og overvåking

Norconsult har solid kompetanse innen vannforvaltning, vannovervåking og arbeid etter vannforskriften. Vi bistår miljøforvaltningen i arbeid med tiltaksrettet vannovervåking, gjennomfører ulike undersøkelser i felt og innarbeider hensyn til verdier og interesser i vann og vassdrag i plan- og utredningsprosjekter.

Norconsults rådgivningstjenester omfatter:

 • Fullkarakterisering og klassifisering av vannforekomster
 • Overvåking og overvåkingsdesign
 • Konsekvensutredning
 • Miljørisikoanalyse rettet mot vann
 • Tilførselsregnskaper
 • Tiltaksanalyse
 • Vannprøvetaking av biologiske og fysisk/kjemiske parametere
 • Fisk- og bunndyrundersøkelser
 • Analyser og vurderinger av mikroplast i vann og biota
 • Import og bruk av data fra Vannmiljø
 • Innlegging, redigering og bruk av data i Vann-nett

Kontaktpersoner

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder
Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen