Vannkraftplanlegging

Norconsult har solid kompetanse innen vannkraftplanlegging, og kan rådgi i alle faser av et prosjekt.

Utvikling av vannkraftprosjekter som på en god måte balanserer teknisk/økonomiske faktorer mot miljømessige og sosiale forhold, krever god forståelse for både helhet og detaljer. Norconsult har, gjennom deltagelse i alle faser av vannkraftprosjekter i Norge og internasjonalt, den erfaring og kunnskap som kreves for vite hvilke elementer som er kritiske for å oppnå suksess. I tillegg til teknisk kompetanse innen alle relevante fag, har vi ressurser med bred kunnskap og erfaring på miljøsiden. Det er valgene tatt i tidlig fase av prosjektutviklingen som gir føringer for hvor vellykket et prosjekt blir. Det er derfor viktig at alle fag jobber tett sammen i denne fasen, og fokuserer på å finne robuste overordnede løsninger.

Norconsult jobber systematisk med fokus på de mest vesentlige elementene (risk basert nedbryting), og tilpasser detaljeringsgrad til formålet og kvalitet på grunnlagsdata. Norconsult kan bistå i alle faser fra prosjektidentifikasjon og forprosjekt, via planlegging og prosjektering til bistand i drift og dekker alle fag.

Kontaktperson

Profilbilde av Håkon Bergsodden
Håkon Bergsodden
Divisjonsdirektør