Vannkvalitet

Forut for valg av vannbehandlingsprosesser må det foreligge en nøye vurdering av kildens kvalitet og forurensingsbelastning for å kunne foreslå rensetekniske løsninger som sørger for en tilfredsstillende drikkevannskvalitet. Norconsult utfører helhetlige analyser av vann og vassdrag, og har spisskompetanse innen vannkilde og nedbørfelt vurderinger.

Dette omfatter analyser av eksisterende vannkvalitet, kartlegging av faktorer som påvirker vannkvalitet og karakterisering av nedbørfelt. Vi utfører og feltundersøkelser med prøvetaking (fysiske, kjemiske, biologiske og mikrobiologiske parametere), analysering og vurdering av måleresultater. Denne kompetansen i kombinasjon med solid prosessteknisk kunnskap gjør oss i stand til å foreslå vannbehandlingsprosesser som tar hensyn til vannkildens utgangspotensiale og sørger for produksjon av vann med tilfredsstillende kvalitet. Vannbehandling kan variere fra enkel filtrering til avanserte prosesser for å fjerne partikler, organisk stoff, farge, lukt, oppløste mikroforurensinger samt desinfeksjon for å sikre et hygienisk trygt vann.

Våre tjenester benyttes ved:

  • Utredninger knyttet til vannforsyning og vannbehandling
  • Konseptvalgutredninger
  • Hovedplaner for vann og vannforsyning
  • Nyetablering eller utvidelse av eksisterende behandlingsanlegg
  • Prosesstekniske vurderinger og optimalisering

Kontaktperson

Profilbilde av Anne-Marie Bomo
Anne-Marie Bomo
Avdelingsleder Hovedkontor