Vannveisdynamikk og turbinreguleringsteknikk

Norconsult har spisskompetanse innen vannveisdynamikk og turbinreguleringsteknikk.

Norconsult utfører avanserte stabilitets- og transientanalyser for vannveisystemer for å forhindre uakseptable trykkstøt, og beregner optimale turbinregulatorparametere, åpne- og lukketider samt pålastnings- og avlastningstider for både tradisjonelle og komplekse vannkraftinstallasjoner. Vi utfører også turbinregulatorprøver i forbindelse med systemutprøving og idriftsettelse, som ledd i tilstandskontroll eller ved feilsøking.

Kontaktperson

Profilbilde av Halvor Haugsvold
Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor