Vannveisdynamikk og turbinreguleringsteknikk

Norconsult har et solid fagmiljø innen hydraulisk design og analyse og bistår med effektiv og sikker utforming i alle prosjektfaser.

Norconsult har over 30 års erfaring med analyse og hydraulisk design av systemer innen vannkraft, VA, O&G og industri for norske og internasjonale anlegg. Realisasjonen av en rekke anlegg har vært helt avhengig av Norconsult sin brede kompetanse og innovative løsninger.

Vannkraft
Analyse av vannveisdynamikk innebærer simulering av komplette vannkraftverk. Lastendringer vil påvirke vannføringen og føre til trykkstøt og massesvingning. De dynamiske egenskapene til vannveien er helt essensielle i fastsettelsen av de dimensjonerende lastene på anlegget. Norconsult har modeller for Francis og Pelton turbiner, sikkerhetsventiler, luftputekammer, ulike typer bekkeinntak mm.

Vann og avløp
Med lange ledninger og varierende høydeprofil er vannverk sårbare for undertrykk og brudd på vannstrengen. Vi identifiserer kritiske punkter og spesifiserer tiltak som akkumulator, svingmasse eller lufteventil.

Industri
Norconsult har bred fagkunnskap og kan kjøre beregninger av svært komplekse system med ulike typer væsker.

Eget måleteam
Våre beregningsmodeller blir jevnlig kontrollert av et eget måleteam som gjør oppmålinger på anlegg over hele verden.

Våre tjenester:

  • Beregne dimensjonerende trykk i system.
  • Optimalisering av vannvei, for eksempel ved ombygging/økt effekt.
  • Vurdering av stabilitet opp mot FIKS.
  • Tredjepartsvurdering av beregninger
  • Beregne regulatorparametere
  • Beregning av oppsving/nedsving.
  • Beregning av nødvendig størrelse på svingmasse og/eller trykktank.
  • Kalibrering med måling