Vindkraftplanlegging

Norconsult kan bistå i alle faser av et vindkraftprosjekt fra vindmålinger, mulighetsstudier, teknisk forprosjekt, konsesjonssøknader, miljøutredninger, utarbeidelse av anbudsdokumenter for flere entrepriseformer, kontrahering, detaljprosjektering, oppfølging av utbyggingen samt prosjekt- og byggeledelse.

Da Norconsult kjøpte Kjeller Vindteknikk i 2019, fikk vi ett av Nordens ledende miljøer på vindmålinger og vindanalyser inn i selskapet. Dette betyr at vi nå kan tilby komplette tjenester innenfor vindanalyser, vindkraftplanlegging, prosjektering og oppfølging i byggeperioden. Vi tilbyr også tjenester rettet mot vindparker i drift, f.eks. produksjonsoppfølging, prognoser for ising, analyse av ytelsen til vingevarmesystemer, tredjeparts analyse av produksjonen og maskinteknisk bistand.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder