Vindkraft

Norconsult kan bistå i alle faser av et vindkraftprosjekt fra vindmålinger, mulighetsstudier, teknisk forprosjekt, konsesjonssøknader, miljøutredninger, utarbeidelse av anbudsdokumenter for flere entrepriseformer, kontrahering, detaljprosjektering, oppfølging av utbyggingen samt prosjekt- og byggeledelse.

I tillegg kan Norconsult tilby tjenester tilpasset vindparker i drift som for eksempel komplett teknisk due diligence (DD) ved kjøp eller salg, etterberegning av normalårsproduksjon ved refinansiering og varsling av risiko for iskast.

Relaterte tjenester er:

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder