Vindmålinger

Norconsult har utført vindmålinger for vindkraftformål siden 1998 gjennom selskapet Kjeller Vindteknikk AS som nå er en del av Norconsult. Norconsult leverer komplette målekampanjer inkludert planlegging, installasjon, datainnsamling og demontering.

Norconsult har lang erfaring fra vindmålekampanjer og med  analyser av energiproduksjon fra vindparker i drift.  Norconsult vil derfor kunne bidra sterk til å redusere usikkerheten  for en investering.

Analyser vi har utført sammen med investorer, har vist at usikkerhet i produksjonsberegninger gir økte finasieringskostnader. Derfor er reduksjon av usikkerheter viktig i alle ledd, men spesielt viktig for vindmålinger. En presentasjon av arbeidet kan du lese her (engelsk fra Winterwind 2020).

Norconsult har også lang erfaring med vindmålinger til andre formål enn vindkraft. Lange bruer og lokalisering av flyplasser er to eksempler. Innenfor lange bruer utfører Norconsult noen meget detaljerte målinger med både vindmålemaster og lidar.

Totalt sett har Norconsult installert og operert mer enn 300 vindmålestasjoner i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøyene, Bulgaria og Makedonia.

Du kan lese mer om vindmålinger på vindteknikk.com.

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Ola Kaas Eriksen
Ola Kaas Eriksen
Gruppeleder