Virkningsgradsmålinger

Norconsult har lang erfaring innen virkningsgradsmålinger og har bare i løpet av de siste 25 år gjennomført termodynamiske målinger på over 250 unike maskiner

Målemetoden er i senere tid også benyttet på større pumper til oljeindustrien. Målingene utføres for å verifisere at nye turbiner oppnår kontraktsfestet virkningsgrad og for å avdekke slitasje i eksisterende turbiner.

Kontaktperson

Profilbilde av Hans Olav Nyland
Hans Olav Nyland
Avdelingsleder Fornybar Energi