Vurdering av pålitelighet til systemer og SIL

Norconsult har ledende kompetanse innen vurderinger av pålitelighet til systemer og utfører risikoanalyser for å lage krav til sikkerhetsfunksjoner.

Norconsult utarbeider Sikkerhetsanalyserrapporter (SAR) og Sikkerhets kravspesifikasjoner (SRS). Videre utfører vi PFD- (Probability of Failure on Demand) beregninger. Norconsult utvikler også plan for oppfølging av sikkerhet i henhold til IEC 61508, samt utarbeider pålitelighetsanalyser som FMECA, FTA, ETA og RBD.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet