VVS- og klimateknikk

Innen VVS-faget har Norconsult kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger, og spesielt legge vekt på fleksibilitet og energieffektivitet. Vi er fokuserte på areal- og volumeffektive løsninger.

Til daglig benyttes 3D og BIM i prosjektering, og vi har mange ingeniører som er operative på BIM-verktøyet Revit. Likeså har en rekke av personene innen VVS-miljøet gjennomført BREEAM-kursing og benyttet dette i flere prosjekter, samt at vi har personer som er Akreditert Profesional (AP).

Norconsults kompetanse omfatter bl.a. fagene: varme, ventilasjon, sanitærteknikk, klimateknikk, automasjon, industriventilasjon, prosessteknikk, industriell varmeteknikk, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, FDVU, kuldeteknikk og varmepumper. I tillegg utfører vi energi- og effektbehovsberegninger, også med avanserte beregningsverktøy når behov. Innenfor nevnte fagområder utføres alt fra konseptstudier, vurdering av systemløsninger, skisseprosjekt, forprosjekt, kravspesifikasjoner, detaljprosjekt, anbudsinnhenting, evaluering og kontroll, byggeplassoppfølging, overtagelsesbefaringer til driftsoppfølging.

Vi har bred erfaring og mange referanseprosjekter fra prosjektering av alle typer bygg og alle størrelser fra 500 – 180.000 m2.

Kontaktperson

Profilbilde av Trond Glesne
Trond Glesne
Senior rådgiver