VVS- og klimateknikk

Innen VVS-faget har Norconsult kunnskap og vilje til å søke nye og spennende løsninger, og spesielt legge vekt på fleksibilitet og energieffektivitet. Vi er fokuserte på areal- og volumeffektivitet og å finne løsninger tilpasset oppdragsgivers behov.

R_ss_ga_N64_cropped_1275x745.jpg
Til daglig benyttes 3D og BIM i prosjektering, og vi har mange ingeniører som er benytter BIM-verktøyet Revit i det daglige til å modellere og beregne og dimensjonere ventilasjons- og røranlegg. Likeså har en rekke av personene innen VVS-miljøet gjennomført BREEAM-kursing og benyttet dette i flere prosjekter, samt at vi har personer som er Akkreditert Professional (AP). Innen sprinkleranlegg har avdelingen en rekke FG-godkjente rådgivere.

Norconsults kompetanse omfatter bl.a. fagene: varme, ventilasjon, sanitærteknikk, klimateknikk, automasjon, industriventilasjon, prosessteknikk, industriell varmeteknikk, energiteknikk inkl. fjernvarme og ENØK, FDVU, kuldeteknikk og varmepumper samt inneklimavurderinger og -målinger. I tillegg utfører vi energi- og effektbehovsberegninger og inneklimaberegninger, også med avanserte beregningsverktøy som IDA ICE når behov. Innenfor nevnte fagområder utføres alt fra konseptstudier, vurdering av systemløsninger, skisseprosjekt, forprosjekt, kravspesifikasjoner, detaljprosjekt, anbudsinnhenting, evaluering og kontroll, byggeplassoppfølging, overtagelsesbefaringer til driftsoppfølging. Videre har avdelingen spisskompetanse på tilstandsvurderinger og due-diligence prosesser.

Vi har bred erfaring og mange referanseprosjekter fra prosjektering av alle typer bygg og alle størrelser. Norconsult har landets største rådgivermiljø innen fagområdet VVS.

Kontaktperson

Profilbilde av Bjørnulf Hannevold
Bjørnulf Hannevold
Leder VVS