Aluminiumsindustri

Aluminiumssektoren er inne i en rivende utvikling der energiøkonomisering og grønnere produksjon står sentralt. Denne utviklingen styres både av stadig strengere internasjonale krav og av ambisiøse mål om økt konkurranseevne på verdensmarkedet.

Norconsult bidrar aktivt til oppnåelse av disse målene på mange plan:

  • Tverrfaglig prosjektering av nybygg eller ombygninger
  • Miljørådgivning
  • Forbedring av gassrenseteknologier
  • Produksjonsforbedring for anodemontasje og reparasjon
  • Materialhåndtering og logistikkflyt
  • Prosessteknisk strømforsyning
  • Optimalisering av ventilasjon gjennom bruk av avanserte strømningssimuleringer
  • Optimalisering av bygningslayout og konstruksjon

Med mer enn femti års erfaring i bransjen og med så mye relevant kompetanse på laget er Norconsult et naturlig valg uansett hvor man befinner seg i prosjektforløpet.

Kontaktperson

Profilbilde av Kristian Glømmen Søreide
Kristian Glømmen Søreide
Seksjonsleder industriseksjonen