Arbeidsmiljø

Norconsult tilbyr rådgivertjenester innen alle oppdrag knyttet til helse, arbeidsmiljø og yrkeshygiene. Våre medarbeidere har spesiell HMS-kompetanse og lang og allsidig erfaring fra kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø/yrkeshygiene.

Fag og tjenester:

 • Arbeidsmiljøprogrammer for ulike prosjektfaser
 • Identifisering og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Gjennomføring av arbeidsmiljøanalyser/-vurderinger
 • Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet
 • Fastsetting av områdekrav for arbeidsmiljø
 • Kjemikaliekartlegginger, risikovurderinger og substitusjonsvurderinger
 • Eksponeringsmålinger
 • Ergonomiske vurderinger
 • Vurderinger av akustiske forhold, støy og vibrasjoner
 • Vurderinger av jobbsikkerhet/ulykkesrisiko
 • Kartlegging og måling av ventilasjon, termisk innemiljø, belysning osv.   

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnhild Eliassen
Magnhild Eliassen
Gruppeleder
Profilbilde av Margit Gyllenhammar-Wiig
Margit Gyllenhammar-Wiig
Sivilingeniør, Master helsefremmende arbeid