Arbeidsmiljø

Norconsult tilbyr rådgivertjenester innen alle oppdrag knyttet til helse, arbeidsmiljø og yrkeshygiene. Våre medarbeidere har spesiell HMS-kompetanse og lang og allsidig erfaring fra kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø/yrkeshygiene.

Fag og tjenester:

  • Arbeidsmiljøprogrammer for ulike prosjektfaser
  • Identifisering og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer
  • Gjennomføring av arbeidsmiljøanalyser/-vurderinger
  • Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet
  • Fastsetting av områdekrav for arbeidsmiljø
  • Kjemikaliekartlegginger, risikovurderinger og substitusjonsvurderinger
  • Eksponeringsmålinger
  • Vurderinger av akustiske forhold, støy og vibrasjoner
  • Vurderinger av jobbsikkerhet/ulykkesrisiko
  • Kartlegging og måling av ventilasjon, termisk innemiljø, belysning osv.   

Kontaktpersoner

Profilbilde av Tobias Josefsson
Tobias Josefsson
Gruppeleder
Profilbilde av Margit Gyllenhammar-Wiig
Margit Gyllenhammar-Wiig
Seniorrådgiver