Beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som kan oppstå. Når en hendelse har inntruffet, kan ulike beredskapstiltak etablert gjennom beredskapsplanlegging bidra til å redusere skadeomfanget av hendelsen.

Norconsult har landets ledende fagmiljø innen beredskapsplanlegging for blant annet brann, akutt forurensning, samferdsel, vannforsyning (VA), kraftforsyning, sykehus, skoler og samfunnsplanlegging. Beredskapsplanlegging innebærer hensiktsmessig dimensjonering av beredskap (herunder organisering og ressurser) basert på gjeldende risikobilde, utarbeidelse av beredskapsplanverk samt planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

Norconsult har utarbeidet en effektiv metodikk for gjennomføring av beredskapsanalyse. Metodikken ble utviklet av Norconsult i forbindelse med utarbeidelse av Mattilsynets veiledning «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – fra ROS til operativ beredskap». Siden den gang har Norconsult videreutviklet og tilpasset metodikken for oppdrag i både offentlig og privat sektor, eksempelvis en rekke brannvesen, 110-sentraler og Avinor konsern.

Vår metodikk sikrer et godt beslutningsgrunnlag for utvikling og dimensjonering av beredskap i din virksomhet. Norconsult har erfaring fra oppdrag hos ulike aktører i offentlig og privat sektor, og skreddersyr løsninger tilpasset oppdragsgiver.
.
Fag og tjenester:

  • Beredskapsanalyse, som grunnlag for dimensjonering av beredskap
  • Utredning av beredskapsmetoder og produkter
  • Utvikling av beredskapsplanverk
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser og trening
  • Revisjon, oppdatering og evaluering av beredskap
  • Granskninger av hendelser
  • Etablering/ revisjon av industrivern
  • Utarbeidelse av veiledninger

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kevin Medby
Kevin Medby
Gruppeleder
Profilbilde av Jørn Harald S. Andersen
Jørn Harald S. Andersen
Fagekspert