Beredskap

Når en hendelse har inntruffet, kan beredskapstiltak bidra til å redusere skadeomfanget av hendelsen.

 Norconsult har landets ledende fagmiljø innen blant annet brann, akutt forurensning, samferdsel, vannforsyning (VA), kraftforsyning, sykehus, skoler og samfunnsplanlegging. Ved å ta utgangspunkt i risikoanalyser defineres dimensjonerende hendelser med tilhørende scenarioer som beredskapen skal kunne håndtere. Basert på operative mål utredes hvilke ressurser som er nødvendig for å nå målene. Norconsult har også bred erfaring med å utrede beredskapsløsninger (organisering, metoder, materiell) og beredskapsplanverk. I tillegg har vi utarbeidet veiledninger om beredskap for myndigheter innenfor flere samfunnssektorer.

Våre tjenester innen beredskap omfatter både utilsiktede og tilsiktede hendelser.

.

Fag og tjenester:

  • Dimensjonering av beredskap (organisering, ressurser)
  • Utredning av beredskapsmetoder og produkter
  • Valg av dimensjonerende hendelser basert på risiko
  • Utvikling av beredskapsplanverk
  • Planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser og trening
  • Revisjon, oppdatering eller evaluering av beredskap
  • Granskninger av hendelser
  • Etablering/ revisjon av industrivern
  • Utarbeidelse av veiledninger

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Kevin Medby
Kevin Medby
Gruppeleder