Beregningsmodeller VA

Norconsult benytter en rekke VA-relaterte beregningprogrammer innenfor ulike bruksområder.

Disse beregningsprogrammene er:

 • WaterCad (hydrauliske nett)
 • StormCad (overvann)
 • WATHAM (trykkstøt)
 • VARBIB (enkle hydrauliske beregninger)
 • Rosie Mouse (avløp)
 • Rosie Epanet (vann)
 • Mouse (avløp)
 • Mike (overvann)
 • Epanet (vann)
 • PCSWMM (overvann)
 • HecRas (bekker, overløp, etc.)

I tillegg ligger beregningsmodeller for overvann inne i dak-programvare som f.eks. Civil 3D. Alle beregningsmodeller må kvalitetssikres og kalibreres med mengdemålinger, nedbørsmålinger, trykkmålere, etc. for å kunne benyttes med en tilstrekkelig grad av sikkerhet for at beregnede verdier er tilnærmet korrekte.