Gruveindustri

Økende etterspørsel etter metaller og mineraler har satt i gang prospektering og planer om gjenåpning av kjente forekomster, godt hjulpet av regjeringens Mineralstrategi. Bransjen er dog svært konjunkturømfintlig, og for å overleve i nedgangstider er det tvingende nødvendig med robust økonomi i prosjektene. Norconsult har både den nødvendige erfaringen og ikke minst bredden til å dekke alle utviklingsfaser av prosjektene.

Viktig for mange oppdragsgivere vil være vår kunnskap om lokal geografi og landskap, lokale kulturer samt lokale, nasjonale og internasjonale myndighetskrav i forhold til miljø og arbeidsforhold. Alt sammen er viktig for å kunne utarbeide planer og konsekvensutredninger, og helt nødvendige ingredienser for å kunne forstå og bidra til løsning i eventuelle lokale eller nasjonale konflikter.

Like viktig er det at vi kan bidra til sikring av gode løsninger når det gjelder kostnadseffektiv utforming av bygninger, logistikk og materialhåndtering, vann- og kraftforsyning, gruveventilasjon, deponering samt natur- og landskapsvern.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kristian Glømmen Søreide
Kristian Glømmen Søreide
Seksjonsleder industriseksjonen
Profilbilde av Terje Hansen
Terje Hansen
Rådgiver