HMS

Norconsult kan bistå i alle faser av HMS-arbeidet i virksomheter, fra identifisering av lovpålagte krav og etablering av mål til utvikling og implementering av styringssystemer, og drift av dette. Dette inkluderer oppfølging av uønskede hendelser og interne revisjoner.

I tillegg tilbyr Norconsult å gjennomføre risikovurderinger og tilsyn i henhold til HMS-regelverket. Våre revisorer gjennomfører revisjon av styringssystemer i henhold til anerkjente internasjonale prinsipper og metoder.

Fag og tjenester:

  • HMS-styringssystem
  • HMS-kravgjennomganger
  • Tilsyn (revisjon, dokumenttilsyn, inspeksjon, GAP-analyser, granskning)
  • HMS risikovurderinger
  • Kurs og opplæring

Kontaktpersoner

Profilbilde av Tobias Josefsson
Tobias Josefsson
Gruppeleder
Profilbilde av Magnhild Eliassen
Magnhild Eliassen
Seniorrådgiver