Hoteller

Å ha et fungerende hotellbygg krever at alle hotellets avdelinger og funksjoner bidrar til en sømløs operasjon, der gjestenes komfort, sikkerhet og tilfredshet står sentralt - natt som dag.

På hoteller er spesielt avløp, ventilasjon og vedlikehold generelt mer omfattende enn ved andre bygg, og må vektlegges særlig. Norconsult ivaretar alle tekniske og bygningsmessige fag for hele byggeprosjektet, og har kunnskap om utbyggeres pålegg og rettigheter i henhold til lovverket.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Gruppeleder