Kontorbygg

I Norconsult arbeider vi systematisk for til enhver tid å være langt fremme i utviklingen av moderne og fleksible kontorarbeidsplasser.

Et godt kontorbygg sikrer fornøyde arbeidstakere som yter sitt beste, noe som igjen gir økonomisk utbytte for bedriften og for byggets eiere.

Moderne kontorbygg må være fleksible slik at skiftende leietakertilpasninger kan gjennomføres raskt. Bygningene, bruken og driften må kunne tilpasses den løpende utviklingen i arbeidsformer og teknologi.

Norconsult gjør de nødvendige avveininger mellom ambisjoner, krav og tekniske muligheter, og anbefaler optimale løsninger. Dette gjelder for nybygg så vel som for rehabiliteringsobjekter.

En god miljøprofil kan være salgsutløsende ved forhandling av leieavtaler i kontorbygg. Norconsult kan bidra med personell og kompetanse innen alle aktuelle miljøsertifiseringer og merkeordninger.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Gruppeleder