Kulturbygg

Norconsult har bred kompetanse og erfaring fra alle typer kulturbygg, der ivaretakelse av det kulturelle og kunstneriske fokuset som bygget har er fundamentalt.

Med vår bredde og kompetanse ivaretar vi en helhetlig prosjektering som sikrer både ansatte, publikum, de som opptrer og kunstverkene bygget huser. Offentlige bygg kjennetegnes ved at brukernes sikkerhet og innemiljø krever grundig utredning for at sluttresultatet skal bli tilfredsstillende. Spesialfag som brannrådgivning, støy og akustikk, varme og ventilasjon er her vesentlig.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Markedssjef Bygg og eiendom
Profilbilde av Irene Aarrestad Meier
Irene Aarrestad Meier
Markedssjef Bygg og eiendom
Profilbilde av Arthur Botnevik
Arthur Botnevik
Rådgiver Lyd, bilde og sceneteknikk