Ledningsanlegg VA

Norconsult har arbeidet med ledningsanlegg for vann og avløp i en årrekke og har utført oppdrag for både private og offentlige oppdragsgivere. I ledningsanleggene ligger i dag de største investerte verdiene innen fagfeltet.

Norconsults tjenester innen Ledningsanlegg VA dekker bl.a. følgende oppgaver:

  • Forprosjekt
  • Hovedplaner
  • Alternativsvurderinger/konseptvalgutredninger og systemanalyser
  • Økonomiske analyser/kostnadsoverslag
  • Detaljprosjektering, inkl. anbudsdokumenter og arbeidstegninger
  • 3D-prosjektering i ulike programmer
  • Oppfølging og byggeledelse

Kontaktperson

Profilbilde av Jan-Inge Nilssen
Jan-Inge Nilssen
Senior Prosjektleder