Næringsmiddelindustri

Arbeid med næringsmidler stiller svært høye krav til både hygiene og sporbarhet i produksjonsanlegg og bygninger og streng kontroll med utslipp til vann og luft. Lønnsomhet i prosjektene er betinget av god energioptimalisering og rasjonell produksjonsflyt.

Foto: Sune Eriksen / Norliia

Med Norconsult som samarbeidspartner vil oppdragsgiver få et team av erfarne ingeniører og arkitekter som dekker alle områder og alle faser av et utbyggingsprosjekt.

Aktuelle områder:

  • Kuldeteknikk (kjøle- og fryserom, prosesskjølesystemer)
  • Renroms- og hygieneteknikk
  • Energi- og kraftoptimalisering
  • Prosessventilasjon
  • Styring- og automatiseringsoppgaver
  • Riving eller ombygging av eksisterende bygningsmasse samt prosjektering av nye anlegg
  • Sertifisering og kvalifisering av produksjonsfasiliteter

Kontaktperson

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder