Næringsmiddelindustri

Arbeid med næringsmidler stiller svært høye krav til både hygiene og sporbarhet i produksjonsanlegg og bygninger og streng kontroll med utslipp til vann og luft. Lønnsomhet i prosjektene er betinget av god energioptimalisering og rasjonell produksjonsflyt. Når det gjelder energi- og miljøvennlige løsninger, trekker Norconsult veksler på selskapets ulike fagmiljøer for å finne løsninger som gir lavt klimaavtrykk, gunstig energibruk og lavest mulige driftskostnader.

Foto: Sune Eriksen / Norliia

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger).

Med Norconsult som samarbeidspartner vil oppdragsgiver få et team av erfarne ingeniører og arkitekter som dekker alle områder og alle faser av et utbyggings eller rehabiliteringsprosjekt.

Prosjekt:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Kostnadskalkyler
 • Usikkerhetsvurderinger
 • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og prosess
 • Rådgivende Ingeniør GMP

Spesialister:

 • Ventilasjonsløsninger
 • ATEX-vurderinger
 • Anskaffelse/oppfølging utstyr
 • Anskaffelse/oppfølging prosessutstyr
 • Kjemikalier og miljøpåvirkning
 • Kuldeteknikk (kjøle- og fryserom, prosesskjølesystemer)
 • Renroms- og hygieneteknikk
 • Energi- og kraftoptimalisering
 • Prosessventilasjon
 • Styring- og automatiseringsoppgaver
 • Riving eller ombygging av eksisterende bygningsmasse samt prosjektering av nye anlegg
 • Sertifisering og kvalifisering av produksjonsfasiliteter

Kontaktpersoner

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder
Profilbilde av Per Espen Kristofersen
Per Espen Kristofersen
Seksjonsleder