Overvannshåndtering/flomplaner

I alle byggeprosjekter må man gjøre vurderinger knyttet til overvannshåndtering. Vurderingene må ta høyde for fremtidige klimaendringer. I tillegg må man tenke på mulige flomveier i fall ekstremvær fører til nedbørsmengder som er større enn eksistrende anlegg er dimensjonert for å håndtere.

Norconsult tilbyr følgende tjenester innen overvannshåndtering/ flomplaner:

  • Tilførselsberegninger/dimensjonering
  • Design av overvannssystem (både åpne og lukkede)
  • Fordrøyningsanlegg og infiltrasjonsløsninger
  • Bekkeåpninger
  • Modellering på overflaten, i rør og i bekk
  • Naturbasert rensing av overvann

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Solveig Fosse Egeberg
Solveig Fosse Egeberg
Seniorrådgiver
Profilbilde av Trond Sekse
Trond Sekse
Fagspesialist VA
Profilbilde av Jon Olav Aashaug Stranden
Jon Olav Aashaug Stranden
Gruppeleder hydrologi/hydraulikk