RAMS

Økt fokus på sikkerhet, oppetid og regularitet har gjort RAMS (pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet) til en viktig og integrert del av prosjekteringen av samferdselsprosjekter. Norconsult har lang erfaring med RAMS-arbeid knyttet til jernbane og vei.

Vi kan tilby rådgivere med spesiell RAMS-kompetanse og lang og allsidig erfaring knyttet til etterlevelse av RAMS-standarden CENELEC EN 50126. Sentrale leveranser omfatter RAMS-plan, RAM- og farelogg, RAMS-vurderinger, verifikasjon av RAMS-arbeidet og sikkerhetsbevis.

Fag og tjenester:

  • RAMS i jernbaneprosjekter i henhold til EN 50126
  • RAMS innenfor arbeidsprosesser signal
  • RAMS i vegprosjekter
  • Sikkerhetsbevis

Kontaktperson

Profilbilde av Gro Aanesland Dahle
Gro Aanesland Dahle
Gruppeleder