Risikoanalyser

Norconsult arbeider med risikovurderinger og analyser innen alle våre markedsområder. Risikovurderinger og analyser kan både være kvalitative og kvantitative ut fra kundens behov.

Etter identifisering av potensielle farer og definering av relevante scenarier vurderes frekvenser og konsekvenser fra disse. På basis av dette er det også mulig å beregne samfunnsrisiko og individrisiko, som eksempelvis kan presenteres som henholdsvis FN-diagram og individrisiko/ISO-kurver. For å utrede frekvenser brukes feiltre- og hendelsestre-analyser, sammen med relevant statistikk.

For kvantitative analyser benytter vi Phast for å analysere konsekvenser av de identifiserte hendelsene. Phast brukes både offshore og onshore for olje og gassvirksomheter, men også for anlegg og industri som bruker andre typer av brannfarlig, eksplosivt og/eller toksisk stoff.

Fag og tjenester:

  • Kvantitative risikoanalyser
  • Kvalitative risikoanalyser
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ingrid Almås Berg
Ingrid Almås Berg
Fagspesialist
Profilbilde av Gro Aanesland Dahle
Gro Aanesland Dahle
Gruppeleder