Samfunnssikkerhet og beredskap

Norconsult har spesialkompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap. Våre rådgivere har bred erfaring innen offentlig forvaltning og har utført utredninger og evalueringer for departementer, direktorater og kommuner. Vi vektlegger et nært samarbeid med våre oppdragsgivere i vårt arbeid.

Fag og tjenester:

  • Analyse av risiko og sårbarhet og dimensjonering av beredskap – eksempelvis iht. sivilbeskyttelsesloven, brann- og eksplosjonsvernloven og drikkevannsforskriften
  • Samfunnssikkerhet i arealplanlegging
  • Security - trusselvurdering og sikring av objekter
  • Klimatilpasning
  • Beredskapsøvelser – planlegging og gjennomføring av skrivebordsøvelser (table-top) og fullskala øvelser
  • Evaluering og granskning
  • Utredninger innenfor samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet

Kontaktperson

Profilbilde av Kevin Medby
Kevin Medby
Gruppeleder

Relaterte prosjekter