Samordnet teknisk infrastruktur

Norconsult har solid erfaring med prosjektering av samordnet teknisk infrastruktur (spesielt tung hovedinfrastruktur). Mye av denne komplekse prosjekteringen utfører vi i 3D.

Normalt samordnes følgende hovedanlegg:

  • Vann-, spillvann og overvannsanlegg
  • Kabelføringsanlegg for høyspent og lavspentKabelføringsanlegg for IKT
  • Fjernvarme- og fjernkjølingsanlegg
  • Evt. søppelsuganlegg
  • Evt. gassdistribusjon

Anleggene legges normalt i fellesgrøfter eller felles gangbare tekniske kulverter. Dette stiller store krav til grensesnittskoordinering og avtaler om kostnadsdeling.

Kontaktperson

Profilbilde av Solveig Fosse Egeberg
Solveig Fosse Egeberg
Seniorrådgiver