SHA

Norconsult bistår byggherrer med å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter.

Vår kompetanse gjør at vi kan ivareta rollene som byggherres representant (BHR), koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) etter byggherreforskriften. Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens overordnede SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen. I tillegg tilbyr Norconsult å utarbeide risikovurderinger for sikker drift av ferdig anlegg.

Ved siden av oppfølging av SHA i prosjekter har vi også bygget opp og revidert SHA-styringssystem for å sørge for at bedrifter oppfyller kravene i byggherreforskriften.

Fag og tjenester:

  • SHA-styringssystem
  • Byggherrens representant
  • Koordinator prosjektering og koordinator utførelse (KP, KU)
  • SHA-planer
  • Risikovurdering av bygge- eller anleggsarbeid
  • Kurs og opplæring i byggherreforskriften (byggherre, koordinatorer, prosjekterende)

Kontaktpersoner

Profilbilde av Magnhild Eliassen
Magnhild Eliassen
Gruppeleder
Profilbilde av Liv Strøm
Liv Strøm
Senior rådgiver HMS