SHA - Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Norconsult bistår byggherrer med å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i både små og store bygge- og anleggsprosjekter.

Vår kompetanse gjør at vi kan ivareta rollene som koordinator prosjektering (KP) og koordinator utførelse (KU) etter byggherreforskriften. Vi kan også tilby ivaretakelse av rollen som byggherres representant (BHR). Som en del av leveransene bistår vi med å utarbeide og følge opp byggherrens overordnede SHA-plan med tilhørende risikovurderinger for bygge- og anleggsfasen. I tillegg tilbyr Norconsult å utarbeide risikovurderinger for sikker drift av ferdig anlegg.

Ved siden av oppfølging av SHA i prosjekter har vi også bygget opp og revidert HMS-styringssystem for bedrifter/entreprenører.

Norconsult sitt fagnettverk for spesialister innen byggherreforskriften har i dag 150-200 aktive medlemmer som kan ta oppdrag i hele landet. Ved hovedkontoret er det i tillegg etablert en egen faggruppe med ca 15 personer som primært jobber med SHA.

Fag og tjenester:

  • Koordinator prosjektering og koordinator utførelse (KP, KU)
  • Byggherrens representant
  • SHA-planer
  • Risikovurdering av bygge- eller anleggsarbeid
  • Kurs og opplæring i byggherreforskriften (byggherre, koordinatorer, prosjekterende)

Kontaktpersoner

Profilbilde av Tobias Josefsson
Tobias Josefsson
Gruppeleder
Profilbilde av Liv Strøm
Liv Strøm
Fagekspert