Skole og barnehage

Norconsult har et ledende fagmiljø innen skole- og barnehageplanlegging i Norge. Vi har spisskompetanse og lang erfaring med utredninger, planlegging av fysiske rammebetingelser, pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling knyttet til barnehage- og skolefeltet.

Avdeling for Skole- og barnehageplanlegging ble etablert i januar 2007 og har 10 høyt kvalifiserte medarbeidere med god og variert kompetanse og lang erfaring. Vi arbeider i et tverrfaglig fagmiljø med kompetanse innenfor pedagogikk, skole- og barnehageplanlegging, arkitektur og utforming, samfunnsgeografi, prognosearbeid, kommunal planlegging, økonomiske analyser og generell prosjektledelse.

Gjennom vårt mangeårige ansvar for den nasjonale rådgivingstjenesten for barnehage- og skoleanlegg, og arbeid med planer, utredninger og konkrete byggeprosjekter over hele landet, har vi opparbeidet en stor referansebase og en unik kunnskap om de krav som stilles til gode barnehage- og skoleanlegg.

Sammen med våre 4000 kolleger i Norconsult dekker vi alle fagområder når det gjelder overordnede behovs- og strukturutredninger, tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og egnethet, og planlegging, prosjektering og rådgiving i konkrete byggeprosjekter.

Vårt mål er å bidra til at videregående skoler, grunnskoler og barnehager dimensjoneres riktig i forhold til langsiktige utviklingstrekk, og til at anleggene utformes i tråd med den kvalitet eierne ønsker å tilby, slik at feilinvesteringer unngås. For oss er koblingen mellom pedagogikk og arkitektur viktig, og vi ser planlegging av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av det pedagogiske utviklingsarbeidet.

Avdelingen har medarbeidere i Bergen, Sandvika, Oslo og Kristiansand.

Hva kan vi bistå med?

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging