Sykehus, omsorg- og helsebygg

Norconsult er en komplett rådgiver for sykehus, omsorg- og helsebygg. Arkitektur, teknikk og utomhus skal fungere sammen for å gi bærekraftige bygg og som ivaretar pasienter, pårørende samt helse- og driftspersonell.

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus

Våre arkitekter og landskapsarkitekter skaper bygg med god logistikk og sikkerhet som også er fleksible i en utvikling som aldri stopper.   

Våre tekniske rådgivere kombinerer de særskilte krav innen sikkerstrømforsyning, hygiene, smittevern, medisinske gassanlegg, velferdsteknologi mm med god forståelse for moderne grønne bygg.

Norconsult gjennomfører både små oppdrag og de aller største.

Tidligfase, prosjektering, gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger)

Prosjekt

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse (VDC, Lean construction)
  • Kostnadskalkyler, LCC
  • Usikkerhetsvurderinger, ROS analyser mm
  • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og utomhus

Spesialister sykehus

Norconsult har egne spesialister innen medisinske gassanlegg, sikker strømforsyning og spesialrom. Tjenestene tilbys byggherre, entreprenører og leverandører.

Medisinske gassanlegg er blant systemene i sykehus som aldri får svikte. Bortfall av oksygen, medisinsk luft eller andre medisinske gasser vil raskt medføre pasientskade og potensiell død. Norconsult har opparbeidet lang erfaring med risikoanalyser, programmering, prosjektering og etterkontroll av installasjoner for produksjon og distribusjon av medisinske gasser. Medisinske gassanlegg er underlagt særskilte standarder og retningslinjer for oppføring, drift og kontroll. Våre spesialister har lang erfaring med rådgivning for slike anlegg i alle faser, og har personell med spesiell godkjenning for sluttkontroll (sikkerhetsbesiktning) av gassanlegg med fokus på pasientsikkerhet, installasjonskontroll og sikker drift.

Med spesialrom inkluderes operasjonsrom, sterilsentral, sykehusapotek, nukleærmedisin, bildediagnostikk, PET, luftsmitteisolat, laboratorier mfl. Spesialistene kan ta rollen som flerfaglig sparringspartner og premissrådgiver i alle faser i et prosjekt. Utarbeidelse av Design dokumenter, kravspesifikasjoner og gjennomføring av test (partikkel, røykstudie, opprenskning). Videre anskaffelse/oppfølging byggutstyr (isolatorer, sikkerhetsbenker, autoklaver, instrumentvaskemaskiner, RO-vann, dampanlegg) samt mer komplekse produksjonslinjer f.eks PET.

I tillegg til prosjekteringsoppgaver for sikker strømforsyning sykehus tilbys tjenester innen tilstandsvurderinger, gapanalyse, ROS analyse, romklassifisering (medisinsk gruppe 1 og 2 rom) iht. NEK 400 mm. Andre stikkord UPS, reserverkraftaggregat, redundans etc.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kåre Kallmyr
Kåre Kallmyr
Siving. VVS , leder for avdeling Sykehus og renrom
Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver