Teknisk sikkerhet

Norconsult har erfarne fagpersoner som kan utføre beregninger og studier som er nødvendig for å vurdere sikkerheten i ulike tekniske systemer. Risikovurderinger og analyser kan både være kvalitative og kvantitative ut fra kundens behov.

Norconsult har god erfaring med prosjekter innenfor olje- og gassindustrien og kan gjennomføre prosjekter innenfor de forskjellige prosjektfasene (studier, FEED og detaljprosjektering) som fagingeniører eller disiplinledelse, avhengig av behov i prosjektene.

For analyser rettet mot prosessindustrien kan Norconsult gjennomføre kvalitative analyser som «What if», HAZID, HAZOP og FMEA, eller kvantitative vurderinger, eksempelvis i henhold til DSB’s retningslinjer. Nivået på analysene avklares med kunden, basert på kundens behov og de krav som stilles i forbindelse med anlegget som vurderes.

Norconsult ivaretar også prosjektering av brann- og eksplosjonssikkerhet for alle typer anlegg, og har blant annet opparbeidet spesiell kompetanse innen transformatoreksplosjon. Her har Norconsult utviklet egne beregningsprogram for eksplosjonstrykk, men benytter ved behov avansert simuleringsverktøy for detaljert beregning av temperatur, trykk og utbredelse.

Fag og tjenester:

  • Pålitelighetsvurderinger
  • HAZOP/HAZID
  • FMEA/FMECA
  • Konsekvens- og frekvensvurdering
  • Kvantitativ risikovurdering iht. DSBs retningslinjer
  • Brann- og eksplosjonsvern
  • Teknisk sikkerhetsdesign
  • Soneklassifisering
  • Prosessikkerhet

Kontaktperson

Profilbilde av Gro Aanesland Dahle
Gro Aanesland Dahle
Gruppeleder