Teknisk sikkerhet

Norconsult utfører de beregninger og studier som er nødvendig for å vurdere sikkerheten i ulike tekniske systemer. Risikovurderinger og analyser kan både være kvalitative og kvantitative ut fra kundens behov.

For analyser rettet mot prosessindustrien brukes for eksempel "What if"-, HAZOP- eller FMEA-analyser. Nivået på analysen bestemmes ofte ut fra en fareidentifikasjon (HAZID).

Norconsult ivaretar også prosjektering av brann- og eksplosjonssikkerhet for alle typer anlegg, og har opparbeidet spesiell kompetanse innen transformatoreksplosjon. Her har Norconsult utviklet egne beregningsprogram for eksplosjonstrykk, men benytter ved behov avansert simuleringsverktøy for detaljert beregning av temperatur, trykk og utbredelse.

Fag og tjenester:

  • Pålitelighetsvurderinger
  • HAZOP/HAZID
  • FMEA/FMECA
  • Konsekvensvurdering
  • Brann- og eksplosjonsvern

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ingrid Almås Berg
Ingrid Almås Berg
Sivilingeniør
Profilbilde av Vidar Tangen
Vidar Tangen
Sivilingeniør Brann- og Teknisk sikkerhet