Treforedlingsindustri

Treforedling har vært inne i en krevende omstillingsprosess der innskrenkning og nedleggelse preger overskriftene. Resultatet av en slik periode er nytenkning og utvikling av nye anvendelsesområder for råmaterialet trevirke.

Norconsult er med i denne omstillingen. Vi har mer enn femti års erfaring fra trebransjen og kan med full bredde gå inn i konsekvensutredninger, planprosesser og direkte prosjektutvikling.

Aktuelle tema er:

  • Kontroll og behandling av utslipp til vann og luft
  • Innovasjonsprosesser og prosessfobedring
  • Kraftforsyning og energioptimalisering
  • Håndtering og lagring av råvarer og ferdigprodukt
  • Brann- og sikkerhetsfilosofi
  • Riving eller ombygging av eksisterende bygningsmasse samt prosjektering av nye anlegg
  • Assistanse med spesifikasjon og innkjøp av prosessteknisk utstyr
  • Fleksible løsninger for teknisk infrastruktur
  • Klimatekniske løsninger som ivaretar et godt arbeidsmiljø
  • Elektro- og automatiseringssystemer

Kontaktperson

Profilbilde av Vemund Isachsen
Vemund Isachsen
Senior Prosjektleder

Relaterte prosjekter