Treforedlingsindustri

Treforedling har vært inne i en krevende omstillingsprosess der innskrenkning og nedleggelse preger overskriftene. Resultatet av en slik periode er nytenkning og utvikling av nye anvendelsesområder for råmaterialet trevirke. Samtidig opplever trevirke som materiale en oppblomstring innen byggebransjen.

Norconsult er med i denne omstillingen. Vi har mer enn femti års erfaring fra trebransjen og kan med full bredde gå inn i konsekvensutredninger, planprosesser og direkte prosjektutvikling.

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger).

Med Norconsult som samarbeidspartner vil oppdragsgiver få et team av erfarne ingeniører og arkitekter som dekker alle områder og alle faser av et utbyggings eller rehabiliteringsprosjekt.

Prosjekt

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kostnadskalkyler
 • Usikkerhetsvurderinger
 • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og prosess

Spesialister

 • Kontroll og behandling av utslipp til vann og luft
 • Innovasjonsprosesser og prosessforbedring
 • Kraftforsyning og energioptimalisering
 • Håndtering og lagring av råvarer og ferdigprodukt
 • Brann- og sikkerhetsfilosofi
 • Riving eller ombygging av eksisterende bygningsmasse samt prosjektering av nye anlegg
 • Assistanse med spesifikasjon og innkjøp av prosessteknisk utsty
 • Fleksible løsninger for teknisk infrastruktur
 • Klimatekniske løsninger som ivaretar et godt arbeidsmiljø
 • Elektro- og automatiseringssystemer

Kontaktpersoner

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder
Profilbilde av Sondre Wikshåland
Sondre Wikshåland
Seniorrådgiver

Relaterte prosjekter