Undervisningsbygg

Mange av Norconsults oppdrag dreier seg både om utforming av nye anlegg, og planlegging av ombygging av eksisterende, herunder tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og funksjonalitet.

Vi legger stor vekt på koblingen mellom pedagogikk og arkitektur, og vi ser planleggingen av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av læreinstitusjonens pedagogiske utviklingsarbeid.

Kontaktperson

Profilbilde av Bjørn Morten Olesen
Bjørn Morten Olesen
Seniorrådgiver