VA-planer

Alle kommuner og interkommunale vann- og avløpsselskaper bør med jevne mellomrom utarbeide langtidsplaner for utbygging, utskifting og rehabilitering av sine VA-anlegg. Norconsult utarbeider hvert år en rekke slike planer for kunder i hele Norge.

Eksempel på plantyper Norconsult utarbeider:

  • Hovedplan vannforsyning
  • Hovedplan avløp
  • Hovedplan teknisk infrastruktur
  • Saneringsplan avløp
  • Interkommunale planer
  • Slamplaner
  • FDV-planer
  • Konseptvalgutredninger (KVU)

Kontaktperson

Profilbilde av Jan-Inge Nilssen
Jan-Inge Nilssen
Senior Prosjektleder