Vann innen samferdsel

Viktige infrastrukturanlegg som veier, jernbane, lightrail, flyplasser, og havner er i dag kritiske anlegg for at samfunnet skal fungere. Norconsult har i en årrekke spesialisert seg på sikker, fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig håndtering av drens- og overvann i alle typer samferdselsanlegg.

Viktige anlegg som Norconsult prosjekterer:

  • Drenering av veier, kulvertkonstruksjoner og støttemurer
  • Drenering av vei- og jernbanetunneler (også undersjøiske) med tilhørende drenspumpestasjoner
  • Håndtering av overvann fra vei og sidearealer
  • Stikkrenner for bekker og elver
  • Fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg
  • Rensedammer for forurenset overvann fra veitrafikk
  • Oljeutskillere for oljeforurenset overvann
  • Naturbaserte/åpne løsninger
  • Brannvannsløsninger i tunneler
  • Planlegging av flomveier når dimensjonerte anlegg ikke tar unna

Kontaktperson

Profilbilde av Solveig Fosse Egeberg
Solveig Fosse Egeberg
Seniorrådgiver