Senter for fysisk læremiljø

Senter for Fysisk læringsmiljø driftes av Avdeling for skole og barnehage i Norconsult. Senteret arrangerer årlig nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø. Vi drifter nettside, nyhetsbrev og er på Twitter.