Konferanse om fysisk læringsmiljø

FLM-senteret ønsker å videreføre den årlige konferansen om fysisk læringsmiljø. Konferansen har blitt arrangert på vegne av Utdanningsdirektoratet siden 2003, og årets konferanse blir dermed den 18. i rekken.

Konferansen om fysisk læringsmiljø er et møtepunkt for alle som er interesserte i, og har ansvar for utvikling av gode skoleanlegg. FLM-konferansen er et sted hvor deltagerne får nye impulser og kan knytte faglige kontakter. Vi gjennomfører skolebesøk, interessante foredrag i plenum og i parallellsesjoner, erfaringsdeling, presenterer aktuelle trender, workshop med mer.

Konferansen vil som vanlig bli arrangert sent på høsten, men lokalisering og endelig dato er i skrivende stund ikke endelig avklart.

Konferansen retter seg mot skoleeiere, forvaltere, ledere, brukere og planleggere. Programmet vil bli lagt ut her på våre nettsider og annonsert i våre nyhetsbrev etter hvert som det blir klart.

Påmelding til nyhetsbrev fra FLM-senteret
Tidligere konferanser om fysisk læringsmiljø