Digitalisering

Norconsults datterselskap, Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), utvikler og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. NoIS har også en betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT i alle bransjer.

NoIS sitt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger. Løsningene er samlet under merkenavnet ISY og har over 10.000 brukere i Norge.

NoIS leverer ISY-løsninger innen:

NoIS leverer konsulenttjenester innen:

Rådgivning innen informasjonssikkerhet
I tillegg har selskapet dyptgående kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og cyber security med egne konsulenter som jobber dedikert innenfor fagområdet. 

Les mer på nois.no

Kontaktperson

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Direktør Norconsult Informasjonssystemer