Energi

Gjennom over 80 år i Norge og nær 60 år i utlandet har Norconsult vært med på gjennomføring av miljøvennlig kraftutbygging og leveransedyktig energiforsyning.

Norconsult har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor andel av norsk vannkraftproduksjon med tilhørende overføringsanlegg. Gjennom alle disse årene har vi utviklet våre spesialtjenester til beste for samfunnet og våre kunder.

Gjennom vår tverrfaglige kompetanse har vi god og bred innsikt i hele energisystemet, fra produksjon, via overføringsnettet til forbruker.

Våre tjenester spenner fra tidligfase-rådgivning og mulighetsstudier gjennom anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse, systemutprøving og igangkjøring til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger.

I Norconsult legger vi stor vekt på sikring og oppgradering av allerede utbygde anlegg og vår ekspertise på enkeltkomponenter kombinert med kjennskap til produksjonsleddene gjennom alle faser gjør oss til en foretrukket rådgiver.

Tilsammen har Norconsult over 300 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering arbeider innen markedsområdet Energi.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Håkon Bergsodden
Håkon Bergsodden
Avdelingsleder
Profilbilde av Sten-Ole Nilsen
Sten-Ole Nilsen
Direktør Energi