Fornybar energi

I mer enn 80 år i Norge, og nær 60 år i utlandet, har Norconsult vært med på gjennomføring av fornybar kraftutbygging og leveransedyktig energiforsyning.

Norconsult har deltatt i prosjektering og oppfølging av en stor andel av norsk vannkraft-, vindkraft- og fjernvarmeproduksjon med tilhørende overføringsanlegg. Gjennom alle disse årene har vi utviklet våre spesialtjenester til det beste for samfunnet og våre kunder.

Gjennom vår tverrfaglige kompetanse har vi god og bred innsikt i hele energisystemet; fra produksjon, via overføringsnettet til forbruker.

Våre tjenester spenner fra rådgivning i tidligfase og mulighetsstudier, gjennom anskaffelsesassistanse, detaljprosjektering, miljøutredninger, byggeledelse, systemutprøving og igangkjøring til driftsfasen med miljøoppfølging, målinger, analyser og revurderinger.

I Norconsult legger vi stor vekt på sikring og oppgradering av allerede utbygde anlegg. Vår ekspertise på enkeltkomponenter kombinert med kjennskap til produksjonsleddene gjennom alle faser gjør oss til en foretrukket rådgiver.

Til sammen har Norconsult mer enn 500 medarbeidere som til daglig utfører rådgivning og prosjektering innen markedsområdet Fornybar energi.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Håkon Bergsodden
Håkon Bergsodden
Divisjonsdirektør
Profilbilde av Sten-Ole Nilsen
Sten-Ole Nilsen
Direktør Energi