IT

Norconsults datterselskap Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikler og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

NoIS sitt store konkurransefortrinn er å kombinere kunnskap om fag, system og bransje i brukervennlige og integrerte IKT-løsninger.

NoIS leverer løsninger innen:

  • GIS og kommunal forvaltning
  • FDV og eiendomsforvaltning
  • Anbud, kalkyle og prosjektstyring
  • BIM og konstruksjon
  • Rådgivning innen informasjonssikkerhet
  • Løsningene er samlet under merkenavnet ISY og har over 10.000 brukere i Norge.

Les mer på nois.no

Kontaktperson

Profilbilde av Ola Greiff Johnsen
Ola Greiff Johnsen
Direktør Norconsult Informasjonssystemer