Samfunn og byutvikling

Bærekraftig utvikling for et samfunn med høy endringstakt. Norconsult tilbyr et komplett, faglig dyktig og engasjert planmiljø.

Norconsult markedsområde Samfunn og byutvikling består av samfunnsvitere, geografer, arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører som ønsker å bidra til å skape livskraftige og levende byer og steder. Vi har solid og relevant erfaring som gjør oss i stand til å analysere, forstå og formgi fysiske omgivelser, og bidra med smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsninger både innen overordnet og lokal planlegging.

Vår arbeidsform tilrettelegger for inkluderende prosesser, dialog og samspill. God kommunikasjon og involvering er vesentlig for å oppnå høy by- og boligkvalitet, og legge til rette for byliv og trivsel.

Norconsult legger stor vekt på å tilby rett tjeneste til rett tid, og strekker oss langt for å levere et godt sluttprodukt med vekt på presentasjon, visuell og skriftlig formidling.

Vår tverrfaglighet og geografiske spredning gjør oss også fleksible med hensyn til type oppdrag, størrelse og geografisk beliggenhet. Hos oss finner du et av landets ledende og foretrukne fagmiljø innen planlegging og byutvikling, som benyttes av både offentlige og private oppdragsgivere over hele landet.

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Plan, arkitektur og landskap