Vann og avløp

Norconsult har kompetansen som gir sikker vannforsyning, og miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger som tar høyde for fremtidige klimaendringer.

Vann er en vital ressurs som skaper grunnlag for liv og utfoldelse. Vannressursene må utnyttes på en bærekraftig måte slik at ressursen er sikret også for fremtidige generasjoner.

Norconsult har det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge. Vi har stor grad av tverrfaglighet i våre oppdrag med kompetanse innen miljø/HMS, bygningsteknikk, geoteknikk, ingeniørgeologi, elektro og automasjon, landskapsarkitektur, hydrologi, VVS/biogass og fjernvarme/kabelføringer. Vi har spesialisert oss på å levere tekniske løsninger med høy kvalitet og lang levetid for ledningssystemer og behandlingsanlegg.

I byområder har våre medarbeidere lang erfaring med samordning av tung teknisk infrastruktur som vann- og avløpsanlegg, kabelføringsanlegg, fjernvarme/ fjernkjøling og søppelsug.

I tillegg har Norconsult spesialkompetanse på blå-grønne verdier som lokal overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert rensing av overvann.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jan Inge Nilssen
Jan Inge Nilssen
Markedskoordinator VA ledningsanlegg
Profilbilde av Truls Inderberg
Truls Inderberg
Divisjonsdirektør