Vann

Norconsult har kompetansen som gir sikker vannforsyning, og miljøtilpassede og effektive avløpsløsninger som tar høyde for fremtidige klimaendringer.

Vannressursene må beskyttes og utnyttes på en måte som sikrer dem for fremtidige generasjoner. Vi skal planlegge samfunnet med hensyn til vannet, både som ressurs og utfordring. I Norconsult jobber erfarne rådgivere som vet hvordan.

Vi er det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge. Våre oppdrag er ofte tverrfaglige. Fagressursene som bidrar med andre fag inn i våre VA-prosjekter har erfaring fra og kjenner utfordringene i VA-faget. De vet hvordan vi lager løsninger som fungerer. Slik skaper vår tverrfaglighet verdi for kundene våre.

I Norconsult er vi dyktige på blå-grønne løsninger. Oppgavene våre spenner fra løsninger for eiendomsprosjekter til omfattende byutvikling. Med høy fagkunnskap prosjekterer vi lokal overvannshåndtering, bekkeåpninger og naturbasert rensing av overvann. Ved hjelp av høy kunnskap innen hydrologi, hydraulikk og simulering lar vi vannet få plass i byen med løsninger som sikrer både vannressursene og byen.

Å levere, lede og behandle vannet handler også om omfattende teknisk infrastruktur. Norconsult jobber mye med prosessanlegg for drikkevannsbehandling og avløpsrensing i tillegg til ledningsanlegg for vann- og avløp. Koordineringen av dette mot kabelføringsanlegg, fjernvarme/ fjernkjøling og søppelsug er en av våre forser.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jan-Inge Nilssen
Jan-Inge Nilssen
Markedskoordinator VA ledningsanlegg
Profilbilde av Truls Inderberg
Truls Inderberg
Divisjonsdirektør