Hovedkontor

KONTAKT
ADRESSE
Sandvika Vestfjordgaten
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Postboks 626, 1303 Sandvika
Sandvika Kjørbo
Kjørboveien 22 , 1337 Sandvika
Hovedkontor
Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Kontoret har ca. 1 250 medarbeidere innen alle fag.