Mosjøen

Mosjøen

Norconsult Mosjøen

Kontoret i Mosjøen er sammen med kontoret i Mo I Rana det største og sterkeste fagmiljøet på Helgeland innenfor de fleste ingeniørgrener. Fra oss kan du få bistand på arkitektur, konstruksjon, Elektro, VVS, Energi, samferdsel, VA, Bygningsfysikk og Industri. Vi har også Bream godkjente rådgivere.  

En av fordelene med å bruke oss over tid skal være at man har kontinuitet på mannskapet og at kundene skal kunne «gjenbruke» rådgivere man har god relasjon til og er faglig trygge på. I tillegg gjør dette at våre rådgivere kjenner kundene og kundenes bygg og anlegg svært godt og dermed kan møte kundenes forventninger svært godt. 

Våre medarbeidere samarbeider på tvers av geografi og fag, noe som kommer våre kunder til gode i form av lokal rådgivning, med nasjonal og internasjonal kompetanse i ryggen. 

Adresse

C.M. Havigs gate 21, 8656 Mosjøen

Kontaktpersoner

Morten Rimer

Daglig leder Mo og Mosjøen

Ørjan Thorstensen Rosvold

Avdelingsleder

Kontakt oss