Trondheim

KONTAKT
Kontordirektør: Øyvind Wanderås
ADRESSE
Trondheim
Klæbuveien 127, 7031 Trondheim
Trondheim
Norconsults kontor i Trondheim har ca. 250 ansatte med kompetanse innen arkitektfagene, ingeniørfagene og IT. Vi tilbyr prosjekterings- og rådgivningstjenester innenfor bygg- og eiendomsmarkedet, samferdsel, industri, energi og IT.

Norconsults kontor i Trondheim har ca. 250 ansatte med kompetanse innen arkitektfagene, ingeniørfagene og IT. Vi tilbyr prosjekterings- og rådgivningstjenester innenfor bygg- og eiendomsmarkedet, samferdsel, industri, energi og IT.

Norconsult Trondheim har kontorlokasjon ved Lerkendal stadion.

Kontoret innehar kompetanse innenfor mange fagfelt, og kan tilby enfaglige tjenester eller sammensatte tverrfaglige team.

Vår kompetanse er organisert i faggrupper innenfor:

 • Arkitektur
 • Landskapsarkitektur
 • Interiørarkitektur
 • Planprosesser
 • Byggeteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Brann
 • Geoteknikk
 • Ingeniørgeologi
 • Miljøgeologi
 • Vann og avløp
 • Brukonstruksjoner
 • Havn og havbruk
 • Veg, bane og flyplass
 • Industri
 • Elektro
 • VVS
 • Prosjektadministrasjon

Last ned vår brosjyre med alle kontorer og medarbeidere i Norconsult  Region Midt.

Kontaktpersoner

Kontordirektør

Profilbilde av Øyvind Wanderås
Øyvind Wanderås
Direktør Norconsult Trondheim

BYGG

Profilbilde av Kjell-Bjørnar Bakken
Kjell-Bjørnar Bakken
Avdelingsleder Kontor

PLAN OG ARKITEKTUR

Profilbilde av Michelle S Wright
Michelle S Wright
Avdelingsleder Kontor

SAMFERDSEL

Profilbilde av Nils Petter Botten
Nils Petter Botten
Avdelingsleder Kontor

TEKNISKE SYSTEMER OG INDUSTRI

Profilbilde av Ola Børseth
Ola Børseth
Avdelingsleder Kontor
Referanseprosjekter