Region Sør-Øst

Region Sør-Øst
I Region Sør-Øst har Norconsult 11 kontorer som alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Det er et tett samarbeid i regionen slik at alle kontorledere kjenner hverandres solide kompetanse godt. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.
Kontaktperson

Regionsdirektør

Profilbilde av Asle Gudim
Asle Gudim
Direktør Region Sør-Øst | Kontorleder