Eidfjord

KONTAKT
Kontortlf: +47 53 64 70 88
Kontorleder: Endre Lægreid
ADRESSE
Eidfjord
Lægreidsvegen 2A, 5783 Eidfjord
Eidfjord
Norconsults kontor i Eidfjord har ressurser med spisskompetanse innen Ingeniørgeologi, anleggsteknikk, konstruksjonsteknikk, kommunalteknikk, kart, oppmåling, scanning, planarbeid, samt bygge- og prosjektledelse.

Norconsults kontor i Eidfjord har ressurser med spisskompetanse innen Ingeniørgeologi, anleggsteknikk, konstruksjonsteknikk, kommunalteknikk, kart, oppmåling, scanning, planarbeid, samt bygge- og prosjektledelse.

Norconsult sitt kontor i Eidfjord utgjør ett av de tre kontorstedene i Norconsult Hardanger og Voss, - de andre kontorene er i Odda, Rosendal og på Voss.

Kontoret har 30 ansatte med hovedvekt på kompetanse inn mot bygg og eiendom.
Vi er arkitekter, konstruksjonsingeniører, arealplanleggere, elektroingeniører, ingeniører innen kommunalteknikk, akustikkere, geoteknikere,  ingeniørgeologer og oppmålingsingeniører

Kontaktperson

Kontorleder

Profilbilde av Endre Lægreid
Endre Lægreid
Kontorleder