En av Norconsults styrker er bred ressursbase og mange lokale kontorer. Dette sikrer kapasitet og kompetanse til å utføre oppdrag av varierende innhold og størrelse, uavhengig av geografi.

I tillegg til hovedkontoret, drives virksomheten fra 50 kontorsteder fordelt på fem regioner i Norge. Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid slik at alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.

 • Profilbilde av Vegard Jacobsen
  Vegard Jacobsen
  Direktør Region Innlandet
   

  I Region Innlandet har Norconsult seks kontorer med nærmere 140 ansatte. Alle kontorene kan kontaktes, uansett type oppdrag. 
  Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid i regionen slik at alle kontorledere kjenner hverandres kompetanse godt.

  Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder og regionen har spesielt gode ressurser innen bygg og eiendom, energi, samferdsel og vann og avløp. I tillegg dekkes også de andre markedsområdene. 

  Våre referanser dekker hele spennet fra tidligfase/planer, prosjektadministrasjon, prosjektering til byggeledelse og driftsassistanse.

  • Adresse
   Norconsult AS
   Torggata 22 , 2317 Hamar
   Tel: 67 57 10 00
   Kontakt oss
   Anlegg og spesialfag:
   Bjørn Joakimsen - Bjorn.Joakimsen@norconsult.com - tlf: 454 04 459

   Byggeteknikk:
   Eivor Slåtten - Eivor.Slatten@norconsult.com - tlf: 478 88 368

   Vann og avløp:
   Terje Skramstad - Terje.Skramstad@norconsult.com - tlf: 454 04 451

   Plan og samferdsel:
   Hans Arne Sæbø - Hans.Arne.Saebo@norconsult.com - tlf: 454 04 468

   Landskap:
   Brit Angell Johnson - Brit.Angell.Johnson@norconsult.com - tlf: 948 92 735

   Elektro:
   Rune Olav Høgsveen - Rune.Hogsveen@norconsult.com - tlf: 952 91 382

   VVS, inneklima og kuldeteknikk:
   Lars S. Brandt-Madsen - Lars.S.Brandt-Madsen@norconsult.com - tlf: 951 64 642

   Profilbilde av Tom Sagbakken
   Tom Sagbakken
   Kontorleder