En av Norconsults styrker er bred ressursbase og mange lokale kontorer. Dette sikrer kapasitet og kompetanse til å utføre oppdrag av varierende innhold og størrelse, uavhengig av geografi.

I tillegg til hovedkontoret, drives virksomheten fra 50 kontorsteder fordelt på fem regioner i Norge. Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid slik at alle kan kontaktes, uansett type oppdrag. Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder.

 • Profilbilde av Vegard Jacobsen
  Vegard Jacobsen
  Direktør Region Innlandet
   

  I Region Innlandet har Norconsult seks kontorer med nærmere 140 ansatte. Alle kontorene kan kontaktes, uansett type oppdrag. 
  Det er variasjon på kontorenes størrelse men det er et tett samarbeid i regionen slik at alle kontorledere kjenner hverandres kompetanse godt.

  Til sammen har vi solid kompetanse innen alle markedsområder og regionen har spesielt gode ressurser innen bygg og eiendom, energi, samferdsel og vann og avløp. I tillegg dekkes også de andre markedsområdene. 

  Våre referanser dekker hele spennet fra tidligfase/planer, prosjektadministrasjon, prosjektering til byggeledelse og driftsassistanse.